Bedankt @Lionsclub Ieper - Poperinge
Bedankt @Lionsclub Ieper - Poperinge
  • 15 feb 2019
  • Bedankt voor de vele investeringen in de kansen van kwetsbare kinderen en jongeren!

Dankzij de vele investeringen die de Lionsclub de afgelopen jaren heeft gedaan in IT, multimedia, workshops, enz. slagen wij er op heden in om onze kinderen en jongeren alle kansen te bieden in onze samenleving.

Kansen die ze voorheen al te vaak niet konden krijgen doordat ze in jeugdzorg verbleven en uit een zeer moeilijke thuisomgeving kwamen.

Onze kinderen en jongeren kunnen nu dagelijks gebruik maken van computers, tablets, sociale media, enz.

Waar ze vroeger altijd het buitenbeentje waren in de klas, bij hun vrienden, op kamp, … kunnen ze nu net zoals andere kinderen en jongeren hun schooltaken op Bingle maken, hun schoolresultaten op smartschool nakijken, visueel en telefonisch contact houden met veraf wonende familie, op verkenning gaan in de grote wereld van het internet, foto’s en ervaringen delen met hun ouders, enz.

En onze oudste jongeren kunnen nu op heel laagdrempelige wijze zoeken naar werk, solliciteren, administratie in orde brengen, vakantiejobs zoeken, leren online bankieren, huisvesting zoeken en nog veel meer.

Bedankt namens onze raad van bestuur en onze directie maar bovenal bedankt namens al onze kinderen en jongeren!

Bedankt om nog meer slaagkansen te creëren voor deze kwetsbare kinderen en jongeren!

Bedankt om kinderen en jongeren in de bijzondere jeugdzorg op deze manier net iets minder bijzonder te laten zijn in onze samenleving!

 

Deel dit bericht
https://www.vzwdeloods.be/uploads/cgblog/id120/LionsBedanktDetail.jpg