De taken van de vertrouwenspersoon zijn:

  • Betrokkenheid bij de concrete werking van de interne procedures en de voorbereiding van de psychosociale risicoanalyse.    
  • Optreden in de informele fase van de interne procedure (luisterend oor, adviseren, begeleiden bij gesprekken, …)
  • Doorverwijzen indien nodig naar bv. therapeutische begeleiding (arts, …), externe preventieadviseur
  • De nodige informatie doorgeven aan de externe preventieadviseur psychosociale aspecten
  • Deelname aan het Comité Voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) wanneer er psychosociale risico’s op de agenda staan