Wat mag men van de vertrouwenspersoon (VP) verwachten? 

  • De VP heeft een basisopleiding gevolgd en is gekwalificeerd
  • Een vertrouwelijk gesprek over de problematiek, die men ervaart op de werkvloer
  • Informatie en overleg over de verschillende mogelijkheden binnen de organisatie
  • De verzoeker blijft eigenaar van het proces : zonder zijn/haar toestemming neemt de VP geen stappen (cfr. beroepsgeheim)
  • Met toestemming van de verzoeker: gesprek met de betrokken collega of leidinggevende organiseren of doorverwijzen naar de Preventieadviseur Psychosociale Aspecten (PAPS) of naar de arbeidsgeneesheer van de arbeidsgeneeskundigedienst IDEWE of naar anderen.