Ieder jaar organiseert vzw De Loods in het tweede weekend van mei een ontbijtactie ter gelegenheid van Moederdag. De opbrengst van deze actie gaat vervolgens integraal naar de kampen en de activiteiten van de kinderen en jongeren die door onze organisatie begeleid worden. 

Dit jaar, in 2020, zal er door de coronacrisis uitzonderlijk geen Moederdagontbijtactie georganiseerd worden. 

Toch willen wij langs deze weg nogmaals onze jaarlijkse sponsoren, die ook voor dit jaar hun engagement hadden toegezegd, van harte bedanken. We hopen in 2021 opnieuw op jullie steun te mogen rekenen.

Geen ontbijtactie betekent natuurlijk ook een heuse hap in ons jaarlijks budget om hobby's, vrije tijdsactiviteiten en vakantiekampen voor onze kinderen en jongeren te organiseren. Dit bovenop de besparingen die de Vlaamse overheid ons reeds in januari 2020 oplegde.

Bij deze willen we dan ook nog eens een warme oproep doen tot vrijblijvende giften ten voordele van de kinderen en jongeren die bij ons verblijven en door ons begeleid worden. Overschrijven kan op het rekeningnummer BE95 0014 2917 4758 (fiscaal attest verkrijgbaar vanaf 40 euro). 

Wil je onze organisatie op een andere manier steunen (met giften in natura, als vrijwilliger, als vakantiegezin, enz.)? Dan kan je meer info hier terugvinden.