Feest

Binnen de residentiële groepen zijn er heel wat kinderen en jongeren die genoodzaakt zijn hun verjaardag, hun lente – of communiefeest, de feestdagen zoals Sint – Maarten, Kerstdag, Nieuwjaar, enz. in onze organisatie te vieren. Omdat wij als organisatie hier ook niet zomaar willen aan voorbij gaan en de aandacht willen besteden aan deze belangrijke dagen, zoeken wij dan ook jaarlijks middelen. Middelen om

 deze dagen met de nodige zorg en sfeer te kunnen inkleden, om te kunnen voorzien in een cadeautje voor het kind/de jongere, … Met andere woorden middelen, opdat deze dagen ook voor de kinderen en jongeren die hier noodzakelijkerwijs verblijven een beetje feest zouden mogen zijn. Jaarlijks zoeken wij dan ook 30 per kind/jongere, wat neerkomt op een totaal budget tussen de 1300 en de 1500 euro.