Giften en nalatenschap

Voelt u zich niet echt aangesproken door één van onze voorgestelde steunpakketten maar zou u toch graag onze organisatie steunen met een financiële gift? Dan kan dit ook ten allen tijden en geheel vrijblijvend op volgend rekeningnummer: BE95 0014 2917 4758 met de vermelding: gift vzw De Loods.

 

Tot slot, denkt niemand graag na over zijn overlijden. Anderzijds willen mensen toch graag dat alles goed geregeld is en willen sommigen ook na hun overlijden nog hun steentje bijdragen en een rol van betekenis spelen in onze maatschappij. Mocht u onze organisatie dan ook willen ondersteunen via uw nalatenschap dan kan u dit steeds doen door zich tot uw notaris te wenden. U kan er daarbij voor kiezen om uw gehele nalatenschap, een deel van uw nalatenschap of een vast bedrag na te laten aan onze organisatie.