Hobby's

Ook hobby’s zijn een belangrijke vorm van ontspanning voor onze kinderen en jongeren. Jaarlijks besteden wij vanuit onze organisatie reeds tussen de 3000 en de 4000 euro aan inschrijvingsgelden voor clubs, verenigingen, hobby’s, … enz. Steunfiguren die dit mede willen ondersteunen zijn dan ook van harte welkom. Kunnen participeren aan dergelijke activiteiten bevordert niet alleen de maatschappelijke integratie van onze kinderen en jongeren, maar tevens deze van de ouders die hierbij steevast betrokken worden. Daarnaast bevordert ook de algemene, sociale en emotionele ontwikkeling van onze kinderen en jongeren.