Kampen

Ontspanning betekent voor onze kinderen en jongeren tevens de mogelijkheid om deel te nemen aan speelpleinwerking, sportkampen, vakantiekampen of daguitstappen. Hoewel wij hiertoe reeds een tegemoetkoming krijgen vanwege het Steunpunt Vakantieparticipatie, besteden wij jaarlijks steeds tussen de 3000 en 4000 euro aan kampen. Het behoeft dan ook weinig betoog dat dit evenmin evident is voor onze organisatie en dat wij dan ook zoeken naar steunfiguren die dit mee willen helpen ondersteunen. Participeren aan dergelijke activiteiten bevordert niet alleen de maatschappelijke integratie van onze kinderen en jongeren, maar het bevordert daarnaast ook hun algemene, sociale en emotionele ontwikkeling.