Media

Binnen onze huidige maatschappelijke omgeving is de multimedia alom aanwezig in allerlei vormen: pc’s, tablets, smartphones, laptops, … enz. Veelal is de beschikbaarheid van deze multimedia ook onontbeerlijk en noodzakelijk voor onze kinderen en jongeren. Denk hierbij onder andere aan het onderwijs dat hier steeds meer gebruik van maakt, maar ook aan hulpverleners, gemeentediensten, hobbyverenigingen die steeds meer inzetten op multimedia voor allerlei zaken (toegankelijkheid, afspraken, formulieren, info, …). Vandaar ook dat onze organisatie op zoek gaat naar steunfiguren die ons mediaplan willen ondersteunen. Dit niet alleen om de maatschappelijke integratie van onze kinderen en jongeren zo maximaal mogelijk te bewerkstelligen maar bovenal om hun ontwikkelingskansen met het oog op de toekomst ook zo maximaal mogelijk te waarborgen. 

Concreet beogen wij met ons mediaplan in eerste instantie de aankoop van een aantal tablets voor onze residentiële en semi – residentiële groepen. De keuze voor tablets is hierbij vooral gestoeld op het gegeven dat tablets steeds meer ter vervanging van de klassieke pc’s gehanteerd worden. Dit zowel voor ontspanningsdoeleinden als voor onderwijsdoeleinden. Gezien een degelijke tablet tussen de 300 en de 350 euro kost en wij minimaal vijf tablets zouden nodig hebben, beogen wij dan ook een budget tussen 1500 en 1800 euro.

In tweede instantie willen we ook de continuïteit waarborgen en de kinderen steeds voorzien van degelijke en moderne multimedia. Om dit te realiseren beogen we dan ook een jaarlijkse herinvestering van 700 euro beginnend twee jaar na de initiële aankoop. Op die manier zouden we jaarlijks twee tablets kunnen vervangen door nieuwe tablets en de oude tablets ter beschikking stellen van de jongeren die begeleid alleen wonen of leren alleen wonen.

Tot slot zijn ook de reeds aanwezige computers dringend aan vervanging toe. In eerste instantie beogen we ook hier de aankoop van vijf nieuwe computers (één voor ieder residentiële en semi – residentiële groep) ter waarde van ongeveer 700 euro per computer. Dit zou neerkomen op een totaalbedrag van 3500 euro.