Ontspanning

Net zoals ieder kind en iedere jongere, hebben ook de kinderen en jongeren die door onze organisatie begeleid en ondersteund worden behoefte aan de nodige ontspanning. Hoewel wij hiertoe reeds een bepaald budget ontvangen vanwege het Agentschap Jongerenwelzijn, blijkt dit veelal ontoereikend te zijn. Wij zoeken dan ook jaarlijks steunfiguren die de aankoop van nieuw spel – en ontspanningsmateriaal mee willen helpen ondersteunen. Jaarlijks betekent dit dan ook dat we een minimum van 600 euro zoeken. Denk hierbij aan de aankoop van:

-          Gezelschapsspelen

-          Leesboeken

-          (teken)films

-          Poppen

-          Lego

-          Duplo

-          Buitenspeelgoed

-          …