Pedagogie en psychologie

Binnen onze organisatie bieden wij hulp aan een verscheidenheid van mensen. Baby’s, kinderen, jongeren, ouders, grootouders, sterk begaafde en minder begaafde mensen, taalvaardige en taalzwakkere mensen, …. Bij elk van deze mensen zoeken wij dan ook steeds opnieuw naar een gepaste wijze van hulpverlening, naar de juiste ingangspoorten. Dit zowel binnen de individuele begeleiding als binnen de contextbegeleiding. Hulpverlening houdt dan ook meer in dan enkel het spreken met mensen. Het betekent soms spelenderwijs aan de slag gaan met kinderen, maar ook met volwassen. Aan de slag gaan met tekeningen, poppen, huisjes, doe – boekjes, spelen, … zijn dan ook veel gebruikte methodieken om onze hulpverlening zo veel mogelijk af te stemmen op de kinderen/jongeren en hun omgeving. Wij zoeken dan ook steunfiguren die voornamelijk onze maatschappelijke en pedagogische opdracht als organisatie mee willen ondersteunen en zo de kwaliteit van onze hulpverlening.

Concreet betekent dit onder andere de aankoop van:

 • Duplopoppen (familieset en samenlevingsset) (50 euro/set)
 • Gevoelfiguurtjes en schijven (28 euro)
 • Poppenhuis + meubelen (400 euro)
 • Poppenkast + poppetjes (150 euro)
 • Vertelpoppen (4 X 50 euro = 200 euro)
 • KID OK – Kit  (10 euro per boekje)
 • Kids’ Skilss – werkboekje (10 euro/stuk)
 • Mission Impossible – werkboek (10 euro/stuk)
 • Kwaliteitenspel  (27,95 euro) en Kinderkwaliteitenspel (26,9 euro)
 • Doos vol gevoelens (155 euro)
 • Emoscoop (154 euro)
 • Krijt – of stifborden (tussen 100 en 150 euro per bord)