Zot aan Zee

Heel wat kinderen en jongeren buiten de hulpverlening gaan op reis of nemen deel aan één of een aantal kampen tijdens de grote vakantie. De kinderen en jongeren binnen onze organisatie hebben hiertoe echter zelden of nooit de kans en dit om velerlei redenen (er is geen betrokkenheid meer vanwege de ouders, de ouders beschikken over onvoldoende middelen, het is praktisch niet haalbaar voor de ouders, … enz). Omdat wij de kinderen en jongeren die tijdens de vakanties niet thuis kunnen verblijven toch ook de kans willen geven eventjes aan de alledaagse sleur van de groep te ontsnappen, trachten wij dan ook om ieder jaar gedurende de maand juli een villa te huren in Oostduinkerke. Op die manier krijgen alle kinderen en jongeren van iedere groep binnen onze organisatie de kans om alsnog een week op vakantie te gaan aan onze kust. Tot op heden zijn wij er ook telkens in geslaagd dit te realiseren. Echter, de huur van de villa blijft een enorme investering die steeds moeilijker om dragen is. Daarom ook zoeken wij steunfiguren die de huur van de villa financieel willen helpen ondersteunen. Daar wij met veel kinderen en jongeren per groep zijn, betreft het een groot gebouw en bedraagt de jaarlijkse huurprijs dan ook 3500 euro