Wat kunnen wij betekenen voor u?

Indien u intekent op één van onze steunpakketten of een gift doneert, garanderen wij vanuit onze organisatie onder andere:

 

-          Onze oprechte dankbaarheid namens de kinderen, hun gezin en de eigen medewerkers

-          Naambekendheid via onze website en sociale media  (mits akkoord van de steunfiguur)

-          Betrokkenheid bij de organisatie en de ontwikkelingen binnen de organisatie

-          Betrokkenheid in het aanwenden van de aangereikte middelen

-          Uitnodiging op belangrijke en/of feestelijke aangelegenheden van onze organisatie

-          Een fiscaal attest vanaf 40 euro