Vzw De Loods: klaar voor pre - teaching in coronatijden!
Vzw De Loods: klaar voor pre - teaching in coronatijden!

De coronacrisis van de afgelopen weken heeft al heel wat teweeg gebracht: warme solidariteitsacties, creativiteit in ondernemen en onderwijzen, nieuwe communicatievormen in het dagelijks leven, enz.

Desalniettemin blijven de huidige omstandigheden een grote uitdaging vormen voor kinderen en jongeren uit kwetsbare gezinssituaties en in de jeugdzorg.
Als organisatie in de jeugdzorg in Heuvelland werden wij al vele jaren geconfronteerd met de digitale kloof die steeds nadrukkelijker dreigde voor kinderen en jongeren in de jeugdzorg, maar evengoed voor kinderen en jongeren in kwetsbare thuissituaties.

De coronacrisis van de afgelopen weken diepte deze digitale kloof echter op korte tijd zeer snel en drastisch uit.

Van de meer dan 67 kinderen, jongeren en gezinnen die wij vanuit onze organisatie begeleiden, zijn er namelijk amper die over een eigen laptop of computer beschikken, of ze moeten deze met 11 andere kinderen in de leefgroepen delen.

Dit maakte dat er een grote en acute achterstand dreigde voor hen op sociaal, maatschappelijk en vooral schools vlak.

Lessen online volgen, taken online maken en indienen, contact hebben met familie en vrienden wanneer men geen bezoek mag ontvangen, … het waren allesbehalve vanzelfsprekendheden.

We bleven dan ook niet bij de pakken zitten toen we eind maart 2020 een oproep kregen van de Koning Boudewijnstichting en het Fonds Dr. Daniël De Coninck tot het indienen van projecten om uitzonderlijke noden tijdens de coronacrisis tegemoet te komen.

 

Met een voorstel om op heel korte termijn kwetsbare kinderen en jongeren te voorzien van de nodige digitale mogelijkheden, dienden we niet alleen een project in bij de Koning Boudewijnstichting maar zochten we, ambitieus als we waren, ook een aantal bijkomende partners.

Uiteindelijk werd ons project goedgekeurd door de Koning Boudewijnstichting en vonden we 2 belangrijke partners in de serviceclub Rotary Poperinge en in de computerfirma CCAPS uit Westrozebeke.

Dankzij hen konden wij de afgelopen weken niet minder dan 18 nieuwe laptops aanschaffen en verdelen onder de kinderen en jongeren die door ons begeleid worden.

En op die manier konden wij op heel korte termijn kinderen en jongeren uit kwetsbare thuissituaties en bij ons in de leefgroepen alsnog goed voorbereiden op de komende periode van pre-teaching en digitaal schoollopen.

 

Het werd een unieke krachttoer die dankzij de Koning Boudewijnstichting, CCAPS en Rotary Poperinge op een zeer korte termijn gerealiseerd kon worden en die er vooral voor gezorgd heeft dat de ontwikkelingskansen van heel wat kwetsbare kinderen en jongeren in de ruime omgeving van Poperinge gegarandeerd zullen kunnen blijven gedurende deze coronacrisis.

 

We willen onze partners langs deze weg dan ook van harte bedanken om dit mee mogelijk te maken!

Deel dit bericht
https://www.vzwdeloods.be/uploads/cgblog/id147/CovitProjectDetail.jpg