VERBLIJFSUNITS 0-18 JAAR
  • VZW De Loods, Godtschalckstraat 3, 8950 Loker-Heuvelland

VERBLIJF
Binnen de module Verblijf kunnen 33 cliënten tijdelijk opgenomen worden (leeftijd 0-18 jaar en verlengbaar tot 20 jaar op vrijwillige basis). Drie units staan in voor telkens 11 cliënten. Aan elke module Verblijf is ook een module contextbegeleiding verbonden, in deze module garanderen wij een samenwerkingsverband met de context van elke cliënt. De module Verblijf is gevestigd in Loker.

De module VERBLIJF is niet rechtstreeks toegankelijk. De toegangspoort binnen Integrale Jeugdhulpverlening behandelt de hulpvragen van cliënten op basis van een aanvraag-document (A-doc). Aanmelden kan dus enkel via een gemandateerde voorziening (Vertrouwenscentrum Kindermishandeling of Ondersteuningscentrum Jeugdzorg), een Multidisciplinair team (bijv. het CLB) of via de sociale dienst van de jeugdrechtbank. Meer info hierover kan je terugvinden op de website van het Agentschap Jongerenwelzijn: https://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/ of via een van bovengenoemde organisaties.

De drie groepen en hun contactgegevens zijn:

  • ‘t Veer      057/44 75 58   hetveer@vzwdeloods.be
  • De Lotus   057/44 68 28   delotus@vzwdeloods.be
  • De Klimop 057/42 12 18   deklimop@vzwdeloods.be

Meer info over de werking van de groepen kan je ook terugvinden in onze folder.