Kennismaking

Na de aanmelding  (telefonisch of per mail) zal de verantwoordelijke zorgcoördinator contact opnemen met de verwijzer, de jongere zelf en de betrokken contextfiguren voor een eerste kennismaking. Dit gesprek vindt plaats voor het intakegesprek en voor de opstart van de hulpverlening maar kan eventueel wel op hetzelfde moment van het intakegesprek doorgaan indien dit praktisch gemakkelijker zou zijn.

Tijdens deze eerste kennismaking is het vooral de bedoeling dat wij als organisatie wat uitleg geven over wie wij zijn, wat wij juist doen en op welke wijze. Op die manier kan je nadien samen met alle betrokken al dan niet bewust kiezen voor hulp vanuit onze organisatie of vanuit een andere organisatie. Het is daarom ook dat wij, indien mogelijk, steeds de voorkeur geven aan een apart moment voor het kennismakingsgesprek en het intakegesprek. Op die manier krijgt iedere betrokkene voldoende tijd en ruimte om na te denken over ons aanbod. 

Tijdens de kennismaking zal je ook een korte rondleiding krijgen en een mapje ontvangen met volgende info:

Stel ook gerust al je vragen over de werking tijdens de kennismaking of nadien per mail of telefonisch. Voor dagbegeleiding in groep en/of de mobiele begeleiding (aan huis) wordt je aanmelding pas effectief op de wachtlijst geplaatst na het kennismakingsgesprek. Voor verblijf in groep, kamertraining of contextbegeleiding i.f.v. autonoom wonen, zal je pas gecontacteerd worden voor een kennismakingsgesprek van zodra er een reel perspectief is om de hulpverlening daadwerkelijk op te starten.