Cbaw: onze missie & visie

Missie

Cbaw staat voor contextbegeleiding in functie van autonoom wonen. Dit betekent dat ons voornaamste doel eruit bestaat (jong)volwassenen die een verleden hebben van verblijf in de jeugdzorg of die moeilijkheden kennen op verschillende levensdomeinen (zie doelgroep), te ondersteunen en te begeleiden in het leren autonoom wonen. Autonoom wonen betekent letterlijk dat je in staat bent zelf te bepalen hoe je je leven verder wilt uitstippelen. Dit betekent niet noodzakelijk dat je ook alleen moet (willen) wonen. Cbaw – begeleiding kan je ook krijgen wanneer je bijvoorbeeld nog bij je ouders woont of bij je partner. Dit betekent wel dat de nadruk niet langer eenzijdig op de verantwoordelijkheid van je ouders of andere opvoedingsfiguren zal gelegd worden (zoals bij mobiele begeleiding) maar dat de nadruk voornamelijk op jouw verantwoordelijkheid als (jong)volwassene zal liggen.

Visie

We gaan samen met jou en je context op stap. We vertrekken met aantal basisverwachtingen (zie 2. Verwachtingen) en met de hulpvragen en de krachten van jou en je context.. Dit betekent dat we steeds proberen te vertrekken van  wat nu al goed gaat, van de talenten en de krachten die je al hebt. Met je talenten en je krachten zullen we vervolgens ook proberen tegemoet te komen aan je hulpvragen. Hierbij proberen we ook zoveel mogelijk je context te betrekken, om zo samen met jou een stabiel netwerk te kunnen uitbouwen waarop je kan terugvallen indien nodig. Autonoom wonen betekent namelijk ook dat je instaat bent zelf te bepalen wie je kan, mag en moet aanspreken en waarvoor. Dit kunnen zowel familie, vrienden als belangrijke anderen zijn zoals een leerkracht of begeleider. Je bepaalt dit tot op zekere hoogte ook zelf samen met je begeleiding.  Zolang je minderjarig bent blijven we echter wel je ouders betrekken in en/of informeren over de begeleiding.