Voor Begeleiders & Medewerkers 
 
Voor wat betreft het hanteren van moderne multimedia als hulpverleningsmedium, dient de vorming voor de eigen medewerkers zich vooral te richten op het veilig en verantwoord hanteren van de verschillende multimediavormen binnen een hulpverleningsfunctie alsook op het ondersteunen van het multimediagebruik bij de jongeren en hun contextfiguren. Daarnaast dient de vorming ook gericht te zijn op het hanteren van een aantal specifieke digitale hulpverleningsmethodieken (bijv. onlinedagboeken, timerime, …) binnen het individueel hulpverleningstraject van de jongeren en zijn of haar context. Ook dit gaat gepaard met de aankoop van een aantal tablets en een aantal smartphones.