Het project krijgt binnen vzw De Loods vorm door vijf medewerkers uit verschillende hulpverleningsmodules (contextbegeleiding, begeleiding in groep en kamertraining). Op geregelde basis zitten zij samen om vormingsmomenten te plannen, mogelijke partners aan te spreken, nieuwe tools te ontdekken en om hiaten in onze soft - en hardware te detecteren. In samenspraak met de Lions Ieper - Poperinge worden al deze zaken vervolgens ook in praktijk ontrold en/of aangekocht.