a. Individuele begeleiding
 
Je krijgt bij het begin van de begeleiding een Individueel begeleider toegewezen. Hier wordt een persoonlijk contact gelegd met de jou om zo je leefwereld te leren kennen. Samen gaan jullie op zoek naar groeikansen en mogelijkheden. De manier waarop dit gebeurt, wordt samen met jou, je context en het dagbegeleidingsteam bepaald.
Concreet zal je IB samen met jou enkele zaken in kaart proberen brengen:
  • je krachten en talenten
  • je hulpvragen
  • je doelstellingen
  • je context en je steunfiguren
Je IB is ook een vertrouwenspersoon waar je steeds op kan en mag terugvallen, wanneer je dit zou willen. Hij/zij zal en kan je ook ondersteunen op diverse domeinen: psychosociaal, praktisch, …
 
b.  Contextbegeleiding
 
-De betrokkenheid van je context is belangrijk. Samen met de begeleiders proberen we jouw gedrag te begrijpen en te kaderen.
- Er wordt gezocht naar oplossingen binnen de context.
- Het is hierbij de bedoeling dat het samenleven, samenwerking in de context beter verloopt en dat de context in de toekomst problemen zelfstandig kan oplossen.
-Hiervoor zijn er om de twee weken gesprekken met je context. Deze gebeuren met de contextbegeleider en jouw individuele begeleider. Deze gesprekken vinden plaats ofwel bij de context ofwel in De Keper.
 
c.  Groepsbegeleiding
 
-Je leert omgaan met jezelf in relatie tot leeftijdsgenoten, volwassenen, structuren en normen.
- De manier waarop je je in de groep gedraagt, de taal die jij hanteert, de omgang met begeleiders en met anderen in De Keper, geven ons belangrijke informatie die wordt aangewend in de individuele en /of de contextbegeleiding.
- Op woensdagnamiddagen en tijdens de schoolvakanties worden activiteiten georganiseerd. Er wordt hierbij rekening gehouden met de interesses van de minderjarigen, het aanbod in de omgeving, de groepssamenstelling en de mogelijkheden van de begeleiding.
 
d.  Schoolbegeleiding
 
Dagelijks wordt huiswerk begeleid. De begeleider steunt, helpt waar nodig. Enkel op woensdag voorzien we geen studiemoment. Er wordt regelmatig contact opgenomen met de school en het CLB. Dit gebeurt in overleg met jou en de context.
 
e.  Het team van De Keper
 
Naast de IB en de CB, zijn er ook dagelijks begeleiders aanwezig in het dagcentrum bij wie jij en/of je context steeds terecht kunnen. Tijdens de weekdagen is er meestal iemand aanwezig in het dagcentrum van 9u tot 19.30u.
Daarnaast is ook nog een zorgcoördinator waar je eventueel bij terecht kan. De zorgcoördinator zal steeds bij besprekingen aanwezig zijn en volgt de weg die je aflegt in De Keper vanop een afstand en zal bijsturen en ondersteunen waar nodig.
 
f.   Jongerenvergadering
 
De eerste woensdag van de maand vindt er een vergadering plaats waarop zaken besproken worden die voor iedereen van De Keper belangrijk zijn. Deze zaken kunnen zowel van jou, als van de andere jongeren komen maar ook van de begeleiders.
 
g. Teamvergaderingen
 
Iedere maandagnamiddag is er een teamvergadering voor de begeleiders en de zorgcoördinator van De Keper. Op dit team wordt de situatie van iedere jongere, ook van jou, minstens maandelijks besproken en geëvalueerd. Waar nodig worden er ook beslissingen genomen over het traject dat je aflegt en worden er ook afspraken tussen je IB, je CB en het team gemaakt en/of bijgestuurd. Je kan zelf ook steeds vragen aan je IB meegeven voor op het team (bijv. aankoop van iets, vragen over de begeleiding, enz.).
 
h. Handelingsplannen en evolutiebesprekingen
 
Tijdens de eerste zes weken van de begeleiding wordt er samen met je IB, je CB en je zorgcoördinator een handelingsplan opgesteld. In dit plan worden de talenten, de zorgen en de doelstellingen van jou en je context neergeschreven. Dit wordt ook besproken met jou en je context en ondertekend. Vervolgens worden de doelstellingen uit je handelingsplan iedere zes maanden opnieuw geëvalueerd en bijgestuurd door alle betrokken partijen tijdens een evolutiebespreking.
 
i.    Nazorg en opvolging
 
Bij het beëindigen van de begeleiding betekent dit echter niet dat de begeleiding van de ene dag op de andere zou wegvallen. Het einde van de begeleiding zal samen met jou en je context grondig voorbereid worden.
Na de begeleiding zullen we nog eens contact met je opnemen om te horen hoe het met je gaat en waar we eventueel nog zouden kunnen helpen. De frequentie en intensiteit daarvan, wordt samen met jou en je context afgesproken.