vakantiegezin worden: procedure

Om te kunnen samenwerken met een vakantiegezin dienen de voorziening, de Jeugdrechtbank of Ondersteuningscentrum Jeugdzorg en de ouders (indien aanwezig) akkoord te gaan. Wanneer dit het geval is kan de eigenlijke procedure starten.

In een eerste gesprek wil men kandidaten voldoende screenen en voorbereiden op hun engagement. De voorziening peilt naar een aantal feitelijke voorwaarden (vb: bewijs goed gedrag en zeden model 2, iedereen uit gezin moet keuze steunen,kandidaten moeten meerderjarig zijn,…). Daarnaast wordt een casus of een aantal thema’s besproken om een zicht te krijgen op waarden, normen en vaardigheden. Deze casus of gespreksthema’s worden ook gebruikt om de kandidaten voldoende voor te bereiden op hun engagement.

Wanneer de samenwerking kan verder gaan, wordt alles rustig opgebouwd. In een eerste gesprek worden alle gegevens gevraagd en bewaard en worden komende contacten afgesproken.

De eerste 3 contacten vinden in vzw de Loods plaats. Deze contacten worden gepland in een periode van 3 tot 6 weken. Als deze bezoeken goed verlopen, worden er vervolgens in een periode van maximum 3 maanden 3 korte contacten in het vakantiegezin gepland.

Na deze korte contacten vindt er een evaluatie plaats. Bij de beslissing om verder te gaan met de samenwerking, stelt men een voorlopige bezoekregeling op.

Bij de eerste 5 bezoeken wordt er na elk bezoek door contextbegeleid(st)er contact (persoonlijk, telefonisch of via mail) opgenomen met het vakantiegezin om de bezoeken te evalueren.  Daarnaast verwacht de voorziening dat vakantieouders kort feedback geven aan het begeleidend personeel omtrent het bezoek.

Wanneer de bezoeken blijvend goed verlopen en de samenwerking stand houdt, wordt er om de 3 à 4 maanden een huisbezoek door contextbegeleid(st)er gepland. Daarin kan heel wat besproken worden. Dit is ook een moment waarbij moeilijkheden kunnen aangehaald worden om samen naar een oplossing te zoeken waar iedereen zich goed bij voelt.

Als vakantieouders met een probleem of vraag zitten, dan kunnen zij steeds de voorziening bereiken via mail of telefoon.

Kandidaat gezinnen kunnen zich steeds melden bij de verantwoordelijke contextbegeleidster per mail: kaat.lamerant@vzwdeloods.be of telefonisch via het algemeen nummer: 057/44 42 50.