Het project  ‘We Will Remember Them’ is een vierjarig project van vzw De Loods te Loker en vzw De Korf te Kortrijk, beide organisaties binnen de Bijzondere Jeugdzorg. Het project werd mogelijk werd mogelijk gemaakt dankzij de financiële ondersteuning van Rotary Groeninghe Kortrijk en ontleent zijn naam aan het gedicht 'For The Fallen' van Laurence Binyon. Het gehele project kadert dan ook binnen de herdenking van 100 jaar Grote Oorlog maar de draagwijdte van het project is weliswaar veel ruimer dan louter de herdenking van de Grote Oorlog. Het project vertrekt dan ook vanuit een duidelijk missie en visie en ambieert heel wat doelstellingen op verschillende niveau's. Meer info over zowel de missie en de visie van het project als over de doelstellingen, het meterschap van Maaike Cafmeyer en de verschillende activiteiten kan je in de menubalk links terugvinden alsook op de website van het project: 

http://wewillremberthem.jimdo.com/

Alle activiteiten kan je ook steeds volgen op onze website onder 'nieuwsalsook op onze facebook- en twitterpagina