Belangrijke bijkomende informatie m.b.t. de vertrouwenspersoon (VP):
  • Binnen de 10 dagen na een 1ste contact dient een gesprek plaats te vinden (face to face, telefonisch, …)
  • Gegevens van VP en PAPS moeten in het arbeidsreglement vermeld zijn
  • Betreft alle situaties waarbij er sprake is van psychosociale risico’s op het werk
  • Consultatie bij VP of de Preventieadviseur Psychosociale Aspecten (PAPS) én de verplaatsing van en naar = arbeidstijd