1.WE HEBBEN RESPECT VOOR ELKAAR EN VLOEKEN NIET 

We hebben respect voor:

 • de mening van anderen.
 • de persoonlijkheid van anderen.
 • het bezit van anderen.
 • het uiterlijk van anderen.
 • de hobby’s en de smaak van anderen.
 • het feit dat niet iedereen gelijk is of kan zijn.
 • de rust van anderen.
 • het materiaal in de leefruimtes. Wat je kapot maakt, moet je betalen.

We zijn beleefd en gebruiken een aangepaste, verzorgde taal. 

2.BEZOEK IS TOEGELATEN

Bezoek binnen de voorziening is toegelaten en wordt aangemoedigd. Het bezoek moet wel altijd vooraf gepland worden. Hierbij houden we rekening met de draagkracht en mogelijkheden van de leefgroep. Van de bezoekers verwachten we dezelfde basishouding als van de jongeren.

3.IEDEREEN HEEFT EEN NUTTIGE DAGINVULLING

Een nuttige en zinvolle daginvulling vinden we heel belangrijk. In België ben je trouwens door de wet verplicht om tot je 18de naar school te gaan. We verwachten dat je je aan het schoolreglement houdt en dat je je goed inzet. In de leefgroep krijg je elke dag de mogelijkheid tot studie.

Soms gebeurt het dat een jongere tijdelijk niet naar school kan. In dat geval gaan we op zoek naar een andere daginvulling buiten de voorziening, zoals gaan werken bij de zorgboer.

4.VRIJE TIJD EN ONTSPANNING

Vrije tijd en ontspanning vinden we ook heel belangrijk. Als je dat wil, gaan we samen met jou en je context op zoek naar een gepaste en leuke hobby.

5.ER IS VRIJE TOEGANG TOT INTERNET EN MULTIMEDIA

Je hebt vrije toegang tot multimedia. Dit neemt niet weg dat er bepaalde afspraken zijn met oog op je gezondheid en veiligheid. De meeste afspraken zijn individueel bepaald. Dit betekent dat ze verschillen van jongere tot jongere. Die afspraken worden samen met je begeleiders en context bepaald.

Het bezit en gebruik van een GSM wordt bijvoorbeeld individueel bepaald. Of je een GSM mag gebruiken beslissen dus we samen met jou en je context.

Wat betreft het internet, zijn er een aantal vaste afspraken die voor iedereen gelijk zijn:

-Illegaal downloaden is niet toegestaan.
-Misbruik via internet wordt niet getolereerd en wordt altijd bestraft.
-Foto’s op internet zetten mag, maar alleen als je toestemming hebt van de personen die op de foto staan.
Het adres van De Loods mag nergens voor gebruikt worden.

6.WE ETEN GEZONDE EN EVENWICHTIGE VOEDING

Binnen de voorziening vinden we evenwichtige voeding belangrijk. We zorgen dat je iedere dag drie gezonde en lekkere maaltijden op je bord krijgt. Eten en drinken dat alleen van jou is, blijft van jou, zolang je het niet in de leefgroep gebruikt. Als je toch eigen eten en drinken meeneemt in de leefgroep, moet je bereid zijn om te delen!

7.JE KIEST JE EIGEN KLEREN

Je mag zelf kiezen welk kleren je draagt, zolang je hiermee de anderen niet stoort. Uitdagende en seksueel getinte kledij is dus niet toegelaten binnen de voorziening. Het plaatsen van piercings en tatoeages is toegelaten, maar enkel in overleg met de begeleiders, de school en je context. Ook veranderingen aan je haar en make-up moet je eerst bespreken met de begeleiders en de context.

8.ZORG GOED VOOR JEZELF PERSOONLIJKE HYGIËNE

We verwachten dat je goed voor jezelf zorgt. Dit betekent dat je altijd proper gewassen en netjes gekleed bent.

9.RECHT OP JE EIGEN LEVENSBESCHOUWELIJKE OVERTUIGING

Je hebt het recht om je eigen levensbeschouwing te beleven en te uiten. We zullen je overtuiging ook ten volle respecteren, zolang deze beantwoordt aan onze basishouding van wederzijds respect.

10.ROKEN ONDER 14 JAAR IS VERBODEN

Je kan pas roken vanaf 14 jaar en alleen na overleg met de begeleiders en je context. Als je rookt, doe je dit alleen op de daarvoor voorziene plaatsen. Je mag nooit binnen het gebouw roken, onder meer omwille van het brandgevaar.

11.ALCOHOL IS VERBODEN TOT 16 JAAR

Jongeren onder de 16 jaar mogen binnen de voorziening geen alcohol bezitten en gebruiken. Vanaf 16 jaar is het bezit en gebruik van alcohol toegelaten, maar enkel met toestemming van en in samenspraak met de begeleiding en betrokken context.

12.DE VOORZIENING IS EEN DRUGSVRIJE ZONE

Drugs bezitten, gebruiken en verhandelen is ten strengste verboden.
Bij ernstige vermoedens van gebruik zullen een urinecontrole en opvolgingscontroles plaatsvinden. Vanaf 12 jaar moet je voor deze urinecontroles een schriftelijke toelating ondertekenen.

13.BELONEN EN STRAFFEN

Belonen vinden we belangrijker dan straffen. We kijken vooral naar wat goed loopt en zoeken manieren om dit nog te verbeteren. Soms moet er toch gestraft worden. Ook bij straf vertrekken we vanuit een positieve invalshoek: we willen je helpen om in de toekomst beter gedrag te stellen.

Omdat iedereen anders is, werken we vooral met individuele beloningen en straffen. Dit betekent dat voor jou apart beslist wordt welke beloning (of straf) het best bij jou en de situatie past.

Bij een aantal ernstige overtredingen, gebruiken we vaste straffen die voor iedereen gelijk zijn.
Dit gaat over:

 • agressie
 • alcoholgebruik
 • druggebruik

AGRESSIE

Agressie wordt nooit toegelaten in de voorziening. Hiermee bedoelen we zowel verbale agressie (hoe je tegen iemand praat, zoals iemand uitschelden) als fysieke agressie (zoals iemand slaan).

Bij ernstige agressie nemen we altijd deze maatregelen:
-Je moet meteen de groep verlaten.
-Je blijft 5 uur in een aparte kamer.
-Terwijl je apart zit, krijg je een aantal opdrachten: je schrijft een verslag over wat er gebeurd is, je maakt een creatieve opdracht en je bereidt je voor om je te verontschuldigen.
-Daarna volgt een herstelgesprek waarbij je je verontschuldigingen aanbiedt.
-Ten slotte krijg je een straf. Welke straf dit is bespreken we samen met jou en je context.

ALCOHOLGEBRUIK

Als we merken dat je onder invloed van alcohol bent, nemen we altijd deze maatregelen:
-Je verlaat onmiddellijk de groep
-Je wordt de volgende dag op het normale uur terug in de leefgroep verwacht.
-Je krijgt een straf (reflectieopdracht)
-Je maakt een verslag over de situatie, schriftelijk of mondeling

Als problematisch gebruik van alcohol meerdere keren voorkomt, gaan we op zoek naar hulpverlening buiten de voorziening

DRUGGEBRUIK

Als we vermoeden dat je drugs hebt gebruikt, nemen we altijd deze maatregelen:

 • Je verlaat onmiddellijk de groep.
 • De huisarts neemt een drugstest af.
 • Je krijgt een straf.
 • Je maakt een verslag over de situatie, schriftelijk of mondeling
 • Als je drugs blijft gebruiken en als dit een probleem vormt, gaan we op zoek naar hulpverlening buiten de voorziening.