Welkom op de site van VZW De Loods!

De Loods is een non-profit-organisatie voor jeugdzorg.

VZW De Loods is sinds 1 januari 2014 erkend door het Agentschap Opgroeien als multifunctionele organisatie bijzondere jeugdzorg , met een aanbod van verschillende hulpverleningsvormen voor gezinnen in een problematische leefsituatie.

Deze hulpverleningsvormen worden als modules aangeboden, waarbij van de ene naar de andere module kan geschakeld worden, in functie van de begeleidingsvraag of –nood van de cliënt en zijn context.

De officieel erkende modules van VZW De Loods zijn de volgende:
» 44 modules VERBLIJF, 0-18 jaar, jongens en meisjes.(niet rechtstreeks toegankelijk)
» 8 modules DAGBEGELEIDING, 3-18 jaar, jongens en meisjes (rechtstreeks toegankelijk)
» 50 modules CONTEXTBEGELEIDING, laagintensief (rechtstreeks toegankelijk)
(44 verbonden aan VERBLIJF en 6 verbonden aan DAGBEGELEIDING)
» 11 modules CONTEXTBEGELEIDING, breedsporig (rechtstreeks toegankelijk)
(9 mobiele contextbegeleidingen en 2 verbonden aan DAGBEGELEIDING)
» 6 modules Contextbegeleiding Autonoom Wonen (CBAW)(niet rechtstreeks toegankelijk)
(3 CBAW laagintensief en 3 CBAW breedsporig)

Wat deze verschillende modules concreet betekenen en hoe deze begeleidingsvormen zijn uitgewerkt, kan je op deze site uitgebreid terug vinden.

VZW De Loods is de officiële naam van de organisatie sinds 20 maart 2015.
Voorheen droeg de VZW de naam Huize Godtschalck. De geschiedenis van onze voorziening kan je in deze site ook terugvinden.

De Loods heeft een dubbele betekenis;
-een loods is een persoon die bij schepen aan boord komt, om hen bij te staan bij het bevaren van moeilijke wateren; dit tot aan de haven of tot aan de open zee. Wij willen voor onze cliënten een tijdelijke loods zijn, meevaren met hun individuele hulpvraag en ons samen een weg banen doorheen complexe wateren.
-een loods heeft ook de betekenis van een onderkomen, een schuilplaats. Voor cliënten kan het nuttig zijn, dat zij zich even beschut weten tegen moeilijke omstandigheden.
De verschillende rubrieken op deze site loodsen u doorheen onze organisatie en onze concrete werking.