Welkom op de site van VZW De Loods!

De Loods is een non-profit-organisatie voor jeugdzorg.

VZW De Loods is sinds 1 januari 2014 erkend door het Agentschap Opgroeien als multifunctionele organisatie bijzondere jeugdzorg , met een aanbod van verschillende hulpverleningsvormen (residentieel, semi - residentieel en mobiel) voor gezinnen en kinderen/jongeren in een problematische leefsituatie.

Deze hulpverleningsvormen worden als modules aangeboden, waarbij van de ene naar de andere module kan geschakeld worden, in functie van de begeleidingsvraag of –nood van de cliënt en zijn context.

De officieel erkende modules van VZW De Loods zijn de volgende:


- 44 modules VERBLIJF (Loker): 0 -25 jaar, jongens en meisjes.(niet rechtstreeks toegankelijk)
- 8 modules DAGBEGELEIDING (Poperinge): 3-18 jaar, jongens en meisjes (rechtstreeks toegankelijk)
- 50 modules CONTEXTBEGELEIDING, laagintensief verbonden aan de modules verblijf en dagbegeleiding
- 11 modules CONTEXTBEGELEIDING, breedsporig of mobiele begeleiding aan huis (rechtstreeks toegankelijk)
- 6 modules Contextbegeleiding Autonoom Wonen (CBAW)(niet rechtstreeks toegankelijk)

Wat deze verschillende modules concreet betekenen en hoe deze begeleidingsvormen zijn uitgewerkt, kan je hier uitgebreid terug vinden.

Maar je kan voor meer info of een concrete aanmeldingsvraag ook steeds terecht op het nummer 057/44 42 50 of via zoco@vzwdeloods.be .

VZW De Loods is de officiële naam van de organisatie sinds 20 maart 2015.
Voorheen droeg de VZW de naam Huize Godtschalck.

De geschiedenis van onze voorziening kan je hier terugvinden.

De Loods als naam verwijst hierbij naar havenwezen.

De loods is namelijk een persoon die bij schepen aan boord komt, om hen bij te staan in het bevaren van moeilijke wateren, dit tot aan de haven of tot aan de open zee.

Belangrijk is dat de loods hierbij steeds de positie van de kapitein en zijn bemanning respecteert. Zij blijven verantwoordelijk voor hun vaartuig, zij kennen hun schip het best en weten hoe hij zal reageren in welke omstandigheden, zij bepalen nog steeds de regie. De loods geeft enkel richting, ondersteunt waar nodig en noodzakelijk, stuurt bij, duidt de mogelijkheden en de gevaren, houdt een spiegel voor, staat naast en achter de kapitein en zijn bemanning maar zal en kan nooit de regie eenzijdig in handen nemen ten einde op een succesvolle manier de open zee dan wel de haven veilig te bereiken.

In die zin omvat de naam van onze organisatie meer dan enkel een verwijzing naar het havenwezen maar omvat het vooral de filosofie en de ethiek van waaruit wij als organisatie onze hulpverlening vorm geven. 

Wij willen voor onze cliënten een tijdelijke loods zijn, meevaren met hun individuele, particuliere en soms complexe hulpvragen om ons vervolgens samen een weg banen doorheen deze complexe wateren.