#Medi@ De Loods
Vzw De Loods lanceerde in het najaar van 2016 het project Media@DeDoods, een sociaalmaatschappelijk project over het gebruik van multimedia in de jeugdzorg, mogelijk gemaakt met de steun van Lions Ieper - Poperinge. Concreet beoogt het project enerzijds de implementatie van een moderne ICT - infrastructuur voor de jongeren, de contextfiguren en hun begeleiders, als de vorming van jongeren, contextfiguren en begeleiders in het veilig omgaan met multimedia en in het gebruik van ICT-tools binnen de hulpverlening en de samenleving anderzijds. 
 
Meer concrete en gedetailleerde info over de missie van het project, de visie en de beoogde doelstellingen kan je terugvinden in de menubalk links. 
 
Recent bleek het project alvast zijn meerwaarde te hebben gekend. De coronacrisis van de afgelopen maanden noodzaakte ook onze kinderen en jongeren om digitaal school te lopen. Dankzij het project Media@DeLoods verliep dit zondermeer vlekkeloos. We zijn hier als organisatie in de jeugdzorg dan ook bijzonder trots op. 
 
Het project mondde in 2020 ook uit in een uniek samenwerkingsverband tussen 5 jeugdzorgorganisaties uit de Westhoek (vzw De Walhoeve, vzw Kompani, Zonnewende, vzw O2 en Vzw De Loods) en een bijhorend bachelorproefproject waarbij 8 studenten van de VIVES Hogeschool Kortrijk een interactief spel ontwikkelden over mediawijsheid op maat van kinderen en jongeren in de jeugdzorg.
 
Meer info hierover kan je eveneens terugvinden via de menubalk links of via deze link: https://www.vzwdeloods.be/onze-projecten/medi-de-loods/lets-get-digital
 
En sinds kort kunnen wij het project ook zondermeer continueren dankzij de vele laptops en pc's die onze organisatie geschonken kreeg van diverse scholen in de omgeving en in het bijzonder dankzij Digital4Youth, een organisatie die niet minder dan 40 laptops schonk voor onze kinderen en jongeren!
 
Daarnaast zijn er dit jaar ook 2 collega's gestart met de opleiding Mediacoach en heeft onze organisatie ook heel wat ingezet in de verdere uitbreiding en activering van onze verschillende mediakanalen (instagram, facebook, linkedin & twitter).
 
De digitale en mediawijze toekomst van onze kinderen en jongeren lijkt op deze manier alvast verzekerd te zijn voor de komende jaren!