Wat verwachten wij van jou?

a. Begeleiding willen

We verwachten dat je een minimale bereidheid/openheid toont om begeleiding te krijgen bij het werken naar zelfstandigheid. We hechten hier veel belang aan want we kunnen pas helpen als jij ook hulp wilt en toelaat.

b. Motivatie

Motivatie betekent voor ons dat:

  • Het je eigen vraag is om naar zelfstandigheid toe te willen werken vanuit een TCK.
  • Het een positieve keuze is en niet zozeer uit gebrek aan andere mogelijkheden of omdat het niet lukt binnen een andere vorm van hulpverlening (bijvoorbeeld. Omdat het niet zou lukken in de leefgroep).

c. Basisverantwoordelijkheid

We verwachten ook dat je een minimum aan verantwoordelijkheid kan opnemen.

Heel concreet betekent dit:

  • Zelfstandig kunnen opstaan ’s morgens.
  • Zich aan de gemaakte planning kunnen houden.
  • Afspraken van de organisatie en afspraken i.f.v. de brandveiligheid kunnen naleven en respecteren (zie Algemene Afspraken).