Missie

De Keper deelt de dagelijkse zorg van jou samen met je context. Het kan de nodige rust bieden om nieuwe kansen te creëren. Jij  en je context worden op verschillende vlakken begeleid en krijgen kansen aangeboden zicht te krijgen op jullie functioneren, op zoek te gaan naar mogelijkheden en groeikansen binnen je context.

Visie

Samen met jou en je context  wordt een traject uitgestippeld waarbij de regie in jullie handen ligt.                                                      
Binnen de begeleiding wordt in eerste instantie gestreefd naar vertrouwen en contact.  Dit zal bepalend zijn voor het verder verloop van de begeleiding.
We zijn overtuigd dat jij en je context over positieve krachten en oplossende vermogens beschikt.  Met deze krachten willen we op weg gaan.
Daarbij wordt vertrokken vanuit respect voor iedere persoon van je context en de eigenheid van je context.