Hoe werkt het?

Een klacht indienen
 
Ben je jongere, ouder of een andere contextfiguur en ben je ontevreden of heb je een vorm van ongenoegen of een klacht over de werking of de begeleiding van VZW De Loods?

Of ben je zelf medewerker of vrijwilliger en ben je ontevreden of heb je een klacht over de werking, de arbeidsorganisatie of de wijze waarop je behandeld wordt door je collega's of leidinggevenden? 

 

Laat het ons dan zeker weten:

- rechtstreeks via één van onze medewerkers of aan één van je collega's

- Per mail: klachten@vzwdeloods.be 

- Online via onze website: https://www.vzwdeloods.be/in-heb-een-klacht/een-klacht-indienen  

- Per brief: Godtschalckstraat 3 8958 Loker - Heuvelland  

- Of telefonisch: 057/44 42 50

 

Behandeling

Klachten die ingediend worden via het online contactformulier, telefonisch of per mail worden ontvangen, inhoudelijk gescreend, doorverwezen waar nodig en verder opgevolgd door 2 onafhankelijke medewerkers die niet verbonden zijn aan een afdeling noch aan een team van medewerkers en die steeds bijstaan worden door één van de vertrouwenspersonen. 

Wij garanderen bij iedere klachtenbehandeling dan ook:

- de nodige ernst 

- een serene, onafhankelijke en discrete behandeling en opvolging

- volledige transparantie over de verdere opvolging en behandeling van de klacht

- een registratie in ons klachtenregister

- een correcte dooverwijzing naar de juiste betrokkenen of de verantwoordelijken

- toezicht op de behandeling door bovenvermelde onafhankelijke medewerkers (werd de klacht beantwoord?, werden de nodige stappen ondernomen?, enz.)

 

Een klacht m.b.t. de begeleiding en de werking van onze organisatie, kan je ook met behulp van volgende externe diensten opmaken en indienen:

- Jo-lijn@opgroeien.be

klachtenlijn@kinderrechten.be

- www.kinderrechten.be

- www.jeugdhulp.be 

- act.westvlaanderen@jongerenwelzijn.be (bemiddeling)

 

Als medewerker of vrijwilliger, kan en mag je ook steeds rechstreeks contact opnemen met:

- de syndicale delegatie voor zaken m.b.t. arbeidsorganisatie en voorwaarden (https://www.vzwdeloods.be/in-heb-een-klacht/ik-ben-een-personeelslid/syndicale-afvaardiging)

- een vertrouwenspersoon voor zaken m.b.t. welzijn op het werk en grensoverschrijdend gedrag (https://www.vzwdeloods.be/in-heb-een-klacht/ik-ben-een-personeelslid/vertrouwenspersoon/contact-4)

- de preventieadviseur voor zaken m.b.t. veiligheid op het werk 

 

Bij twijfel adviseren wij u om uw klacht in te dienen via klachten@vzwdeloods.be of 057/44 42 50. 
Zij zullen je vervolgens verder op weg helpen. 

 

Niet tevreden over de wijze waarop uw klacht behandeld of opgevolgd werd?

Dan kan u zich rechtstreeks richten tot de directie via directie@vzwdeloods.be