Hoe werkt het?

Een klacht indienen
 
Ben je jongere, ouder of een andere contextfiguur en ben je ontevreden of heb je een vorm van ongenoegen of een klacht over de werking of de begeleiding van VZW De Loods?

Of ben je zelf medewerker of vrijwilliger en ben je ontevreden of heb je een klacht over de werking, de arbeidsorganisatie of de wijze waarop je behandeld wordt door je collega's of leidinggevenden? 

 

Laat het ons dan zeker weten:

- rechtstreeks via één van onze medewerkers of aan één van je collega's

- Per mail: klachten@vzwdeloods.be 

- Online en anoniem via onze website: 

  https://www.vzwdeloods.be/in-heb-een-klacht/een-klacht-indienen  

- Per brief: Godtschalckstraat 3 8958 Loker - Heuvelland  

- Telefonisch: 057/44 42 50

- Of via de chatbox op onze facebookpagina's

  (@vzwdeloods, @Het Veer, @De Klimop, @De Lotus, @Dagbegeleiding De Keper, @TCK Cbaw Opstap)

 

Behandeling

Klachten die ingediend worden via het online contactformulier, telefonisch of per mail worden ontvangen, binnen de 2 weken beantwoord, inhoudelijk gescreend, doorverwezen waar nodig en verder opgevolgd door 2 onafhankelijke medewerkers (Julie en Nathalie van het secretariaat) die niet verbonden zijn aan een afdeling noch aan een team van medewerkers en die steeds bijstaan worden door één van de vertrouwenspersonen indien nodig/wenselijk. 

Wij garanderen bij iedere klachtenbehandeling dan ook:

- de nodige ernst 

- een serene, onafhankelijke en discrete behandeling en opvolging

- volledige transparantie over de verdere opvolging en behandeling van de klacht

- een registratie in ons klachtenregister

- een correcte dooverwijzing naar de juiste betrokkenen of de verantwoordelijken

- toezicht op de behandeling door bovenvermelde onafhankelijke medewerkers (werd de klacht beantwoord?, werden de nodige stappen ondernomen?, enz.)

 

Een klacht m.b.t. de begeleiding en de werking van onze organisatie, kan je ook met behulp van volgende externe diensten opmaken en indienen:

- opgroeien.be/opgroeipunt 

klachtenlijn@kinderrechten.be

- www.kinderrechten.be

- www.jeugdhulp.be 

- act.westvlaanderen@jongerenwelzijn.be (bemiddeling en/of cliëntoverleg)

 

Als medewerker of vrijwilliger, kan en mag je ook steeds rechstreeks contact opnemen met:

- de syndicale delegatie voor zaken m.b.t. arbeidsorganisatie en voorwaarden

(https://www.vzwdeloods.be/in-heb-een-klacht/ik-ben-een-personeelslid/syndicale-afvaardiging)

- een vertrouwenspersoon voor zaken m.b.t. welzijn op het werk en grensoverschrijdend gedrag

(https://www.vzwdeloods.be/in-heb-een-klacht/ik-ben-een-personeelslid/vertrouwenspersoon/contact-4)

- de preventieadviseur voor zaken m.b.t. veiligheid op het werk:

 preventie@vzwdeloods.be 

 

Bij twijfel adviseren wij u om uw klacht in te dienen via klachten@vzwdeloods.be of 057/44 42 50. 
Zij zullen je vervolgens verder op weg helpen en ondersteunen bij het indienen van uw klacht. 

 

Bent u niet tevreden over de wijze waarop uw klacht behandeld of opgevolgd werd?

Dan kan u zich ook steeds rechtstreeks richten tot de directie (Hans Goudeseune en Bruno Schelstraete) via directie@vzwdeloods.be