Ik ben een cliënt (jongere of ouder)

IK HEB EEN KLACHT
 
Ben je ontevreden, heb je een vorm van ongenoegen of een klacht over de werking of de begeleiding van VZW De Loods?

Je mag elke vorm van ongenoegen, ontevredenheid of klacht rechtstreeks aan een medewerker van de Loods brengen.

Je klacht wordt geregistreerd in ons klachtenregister (mits je akkoord) en vervolgens zo correct mogelijk behandeld.

Ben je niet tevreden met de manier waarop de medewerker je vraag behandeld heeft?

Richt je klacht dan rechtstreeks aan een zorgcoördinator of aan de directie.

Wij garanderen dat we je klacht zullen onderzoeken en je een antwoord zullen geven.

 

Een klacht ter attentie van een zorgcoördinator en/of de directie, kan als volgt ingediend worden:

- Online via onze website: https://www.vzwdeloods.be/in-heb-een-klacht/een-klacht-indienen 

- Per brief: Godtschalckstraat 3 8958 Loker - Heuvelland

- Per mail: zoco@vzwdeloods.be

- Telefonisch: 057/44 42 50

 

Een klacht m.b.t. de begeleiding en de werking van onze organisatie, kan je ook met behulp van volgende externe diensten opmaken en indienen:

- Jo-lijn@opgroeien.be

klachtenlijn@kinderrechten.be

- www.kinderrechten.be

- www.jeugdhulp.be 

- act.westvlaanderen@jongerenwelzijn.be (bemiddeling)