Contextbegeleiding i.f.v. autonoom wonen (Cbaw)

Cbaw staat voor contexbegeleiding i.f.v. autonoom wonen. In deze begeleidingsvorm worden (jong)volwassenen vanaf 17 jaar, die een verleden kennen van verblijf in de jeugdzorg en/of moeilijkheden kennen op verschillende levensdomeinen (psychosociaal, thuissituatie, financieel, administratief,enz.) tot maximaal hun 21ste verjaardag begeleid in het autonoom (leren) wonen.

vzw De Loods heeft een afzonderlijke erkenning voor 6 modules CBAW:

  • 3 modules CBAW met 1 uur per week begeleiding
  • 3 modules CBAW met 2 uren per week begeleiding

De module Cbaw is niet rechtstreeks toegankelijk. De toegangspoort binnen de Integrale Jeugdhulpverlening behandelt de hulpvragen van cliënten op basis van een aanvraag-document (A-doc). Aanmelden kan dus enkel via een gemandateerde voorziening (Vertrouwenscentrum Kindermishandeling of Ondersteuningscentrum Jeugdzorg), een Multidisciplinair team (bijv. het CLB) of via de sociale dienst van de jeugdrechtbank. Meer info hierover kan je terugvinden op de website van het Agentschap Jongerenwelzijn: https://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/ of via een van bovengenoemde organisaties.

De begeleiding van het autonoom wonen gebeurt onder de vorm van een contract en wordt vastgelegd voor een periode van 6 maanden (die voor eenzelfde periode kan verlengd worden).

Meer info over de werking kan je terugvinden in de menubalk links en je kan ons ook steeds bereiken via mail: opstap@vzwdeloods.be of telefonisch: 057/44 42 50.

Een kort overzicht van de Cbaw - werking kan je ook in onzeafdrukbare folder terugvinden.