Wat doet een vertrouwenspersoon (VP) NIET?

  • Een VP is geen crisishulpverlener: is niet onmiddellijk beschikbaar
  • Een VP verdedigt de arbeidsvoorwaarden en rechten van de werknemers NIET. Dit doet de syndicaal afgevaardigde.
  • Een VP is geen therapeut
  • Een VP is geen rechter: doet geen uitspraken en lost niets op
  • Een VP is niet grenzeloos: doorgeven van dossier aan collega is mogelijk, kan weigeren, …