HISTORIEK VAN DE ORGANISATIE …

1927-1962
Door een schenking van de familie Godtschalck aan de burgerlijke godshuizen van Ieper werd in 1927 een voorziening gebouwd voor de opvoeding van weeskinderen uit de streek.
Die waren er talrijk omwille van de voorbije eerste wereldoorlog.
De zusters van de Heilige Familie van Ieper stonden in voor de dagelijkse opvoeding van de weeskinderen (meisjes verbleven in Loker, jongens verbleven in Ieper). Er werd intern onderwijs en opleiding voorzien.
De uitbating van het weeshuis duurde tot 1959.
Het gebouw kwam leeg te staan tot in 1962.

1962
Op 1 september 1962 werd het gebouw gekocht door de Zusters van het Geloof van Tielt.
Zij namen het initiatief om in te staan voor de opvang van verwaarloosde kinderen.
Aanvankelijk runde de Congregatie dit met eigen middelen. In 1976 verkreeg de voorziening een erkenning van het Ministerie, waardoor er ook op subsidies beroep kon gedaan worden.
In 1972 werd een VZW opgericht, bestaande uit drie voorzieningen Bijzondere Jeugdzorg: Huize Godtschalck,Loker, Maria Goretti Brugge en Stella Maris Kortrijk.
In 1979 werden dit afzonderlijke V.Z.W.'s.
De zusters bouwden het tehuis uit tot een voorziening met een capaciteit van 120 plaatsen voor kinderen tussen 0 en 21 jaar (jongens en meisjes).

JAREN '80 en '90
In de jaren '80 werden een aantal belangrijke veranderingen in de werking gerealiseerd:
-1981: ombouw van één verticale leefgroep tot een leefgroep voor 16-21 jarigen
(voorbereiding op zelfstandig wonen). Later zou dit het T.C.K. worden (Trainingscentrum Kamer Wonen)
-1982: afbouw van maximum capaciteit (van 90 naar 75)
-1984: erkenning voor B.Z.W. (Begeleid Zelfstandig Wonen) (9 begeleidingen)
-1989:°start van het Dagcentrum De Keper te Poperinge (met afbouw van één leefgoep in Loker)
°start van het T.C.K. Trainingscentrum Kamer Wonen (studiowoonvorm voor
jongeren vanaf 16 jaar) (8 begeleidingen)
-1991: ombouw capaciteit tot 63 (51 residentieel en 12 dagbegeleiding)

JAREN 2000 tot nu...
-2000: Invoeren van een Kwaliteitsbeleid in de organisatie
-2001: Zuster Perneel beëindigt loopbaan als directie van de voorziening
-2003: laatste Zuster beëindigt haar loopbaan als begeleidster
-2006: invoeren decreet rechtspositie in de voorziening
-2008: laatste Zusters verlaten de voorziening definitief
-2011: interne reorganisatie (van drie leefgroepen 0-15 jaar + één leefgroep 15-17 jaar naar drie leefgroepen 0-18 jaar met ruimere capaciteit) (totale capaciteit blijft 51)
-2014: overgang naar een M.F.C. (Multifunctionele Organisatie)
Vanaf 2013