Vakantiegezin worden?

Een vakantiegezin kan gezien worden als een gezin, een ander dan het gezin van de jongere zelf, die met toelating van vzw de Loods, de Jeugdrechtbank (JRB) of het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) en de ouders occasioneel de jongeren opvangt tijdens weekends en/of verlofdagen.

Als vakantiegezin fungeren voor een jongere is een belangrijk engagement. Er wordt hiervoor echter geen financiële vergoeding gegeven. Alle activiteiten gebeuren op vrijwillige basis en worden door het vakantiegezin gefinancierd.

Als vakantieouder is het belangrijk om te laten merken dat de jongere welkom is, dat het gewoon kind mag zijn en dat het op jouw als vakantieouder kan rekenen. Je staat niet enkel in voor de verzorging van de jongere, maar hebt ook aandacht voor een positieve ontwikkeling. Je stimuleert de jongere om zelfstandig en zelfredzaam te zijn.

Een duidelijk profiel van vakantiegezin bestaat er niet. Toch wordt er geprobeerd om kandidaten tijdens een aantal voorafgaande gesprekken voldoende voor te bereiden.