Hoe aanmelden bij vzw De Loods

Afhankelijk van de hulp die je zoekt, kan je op twee manieren aanmelden bij vzw De Loods:

 1. Rechtstreeks:
 • Dagbegeleiding in groep
 • Mobiele begeleiding (aan huis)
          2. Niet - rechtstreeks:
 • Verblijf in groep
 • Kamertraining
 • Contextbegeleiding i.f.v. autonoom wonen
 • crisisverblijf
1. Rechtstreeks aanmelden
 
Rechtstreeks aanmelden betekent dat iedereen (school, huisarts, jijzelf, het CLB, de jeugdrechtbank, enz.) zichzelf en/of kinderen/jongeren waar men zich zorgen over maakt kan aanmelden. Aanmelden betekent dat:
 • je contact opneemt met de verantwoordelijke telefonisch of per mail (voor dagbegeleiding in groep en mobiele begeleiding aan huis: jan.declercq@vzwdeloods.be of 057/44 42 50)
 • wat uitleg geeft: wie ben je, wat zijn je vragen, wat zijn je zorgen, wie is er betrokken, enz.
Vervolgens zal de verantwoordelijke een kennismakingsgesprek plannen en eventueel een intake. Om in aanmerking te komen voor onze rechtstreeks-toegankelijke hulp moet er hoe dan ook een kennismakingsgesprek doorgaan. Zonder kennismakingsgesprek zal er ook geen intake gepland worden en kom je niet in aanmerking voor onze rechtstreeks-toegankelijke hulp. 
 
2. Niet - rechtstreeks
 
Niet - rechtstreeks aanmelden betekent dan weer dat niet iedereen zomaar kan aanmelden. Iedere aanmelding voor onze niet - rechtstreeks toegankelijke hulp (verblijf in groep, kamertraining, contextbegeleiding i.f.v. autonoom wonen en crisisverblijf) gebeurt via:
 • een gemandateerde voorziening
 • de sociale dienst van de jeugdrechtbank
 • een mutlidisciplinair team
 • of iemand uit de jeugdhulpverlening
Zij maken vervolgens een aanmeldingsdocument op (A-doc) of een motivatiedocument (M-document). Dat document wordt vervolgens beoordeelt door ofwel de intersectorale toegangspoort (het A-doc) of door het Ondersteuningcentrum Jeugdzorg (M-doc). Zij zullen op basis van dit document doorverwijzen naar bijvoorbeeld onze organisatie en naar de best passende hulpverlening.
 
Concreet betekent dit dat wanneer je je ernstig zorgen zou maken over de leefsituatie van bepaalde kinderen en/of jongeren je je altijd het best eerst richt tot een gemandateerde voorziening of een multidisciplinair team.
Gemandateerde voorzieningen zijn: 
Een multidisciplinair team is bijvoorbeeld het Centrum Leerlingenbegeleiding (CLB) van de school van de kinderen en/of jongere(n).
 
Voor meer info hierover kan je ook steeds terecht op https://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/