Wat kan jij van ons verwachten?

a. Individuele begeleiding (IB)

Iedere jongere die Cbaw – begeleiding krijgt, ook jij, krijgt een IB. Hij/zij zal als een constante figuur jouw traject mee uitstippelen en bewandelen. Dit in de eerste plaats in samenspraak met jou, maar ook met je context en het volledige Cbaw – team. Concreet zal je IB samen met jou enkele zaken in kaart proberen brengen:

  • je krachten en talenten
  • je hulpvragen
  • je doelstellingen
  • je context en je steunfiguren
  • de wijze waarop je naar autonomie zou willen toewerken en wie hierbij betrokken moet/mag worden en op welke wijze.

Je IB is ook een vertrouwenspersoon waar je steeds op kan en mag terugvallen, wanneer je dit zou willen. Hij/zij zal en kan je ook ondersteunen op diverse domeinen: psychosociaal, administratief, budgettair, praktisch, …

b. Contextbegeleiding (CB)

Naast een IB, krijgt iedere jongere ook een CB. Je CB zal samen met jou en je IB een aantal zaken op zich nemen:

  • Samen je netwerk en je steunfiguren in kaart  brengen en de wijze waarop deze betrokken kunnen worden.
  • Een verbindende rol vervullen tussen jou en je context indien nodig.
  • Contacten met je context regelenindien nodig
  • Concrete afspraken maken met je context over hun betrokkenheid in de begeleiding.
  • Opvolgen van school, werk, vrienden, enz. indien nodig (wie dit opneemt wordt afgesproken met je IB).

c. Het Cbaw – team

Naast je IB en je CB heb je ook een zorgcoördinator. Die zal steeds aanwezig zijn bij belangrijke besprekingen en volgt de weg die je aflegt vanop een afstand. Hij/zij zal jou en je begeleiding ook bijsturen en ondersteunen waar nodig.

d. Teamvergadering

Iedere dinsdagnamiddag is er een teamvergadering voor alle Cbaw – begeleiders en de zorgcoördinator van het cbaw – team. Op dit team wordt de situatie van iedere jongere, ook van jou, minstens maandelijks besproken en geëvalueerd. Waar nodig worden er ook beslissingen genomen over het traject dat je aflegt en worden er ook afspraken tussen je IB, je CB en de zorgcoördinator gemaakt en/of bijgestuurd. Je kan zelf ook steeds vragen aan je IB meegeven voor op het team (bijv. vragen over de begeleiding).

e. Handelingsplan en evolutiebespreking

Zes weken na je start binnen Cbaw wordt er samen met je IB, je CB en je zorgcoördinator een handelingsplan opgesteld waarin de talenten, de zorgen en de doelstellingen van jou en eventueel van je betrokken contextfiguren staan. Dit wordt ook besproken en ondertekent voor akkoord. Vervolgens worden de doelstellingen uit je handelingsplan iedere zes maanden opnieuw geëvalueerd en bijgestuurd door zowel jijzelf als door je IB, je CB en je zorgcoördinator tijdens een evolutiebespreking.

f. Voorbereidende begeleiding

Jongeren die vanuit een leefgroep willen starten met Cbaw – begeleiding kunnen vooraf reeds ondersteuning krijgen vanuit ons team ter voorbereiding zolang dit voor ons praktisch haalbaar is (bijv. bij het zoeken van een studio). Normaal kan dit niet maar om de overgang van een leefgroep naar een autonoom leven te vergemakkelijken proberen wij dit toch zo veel mogelijk aan te bieden.

g. Nazorg

Van zodra je de leeftijd van 21 jaar bereikt hebt stopt de Cbaw – begeleiding. De wet bepaalt dit zo. Dit betekent echter niet dat de begeleiding van de ene dag op de andere zou wegvallen. Het einde van de begeleiding zal samen met jou grondig voorbereid worden en ook na de leeftijd van 21 jaar zullen we nog geregeld eens contact met je opnemen om te horen hoe het met je gaat en waar we eventueel nog zouden kunnen helpen.