MISSIE VAN DE ORGANISATIE

Ons Motto:

‘Wij bieden hulp, als deze door de cliënt ook als hulp ervaren wordt…’

Onze Missie:

Als organisatie trachten we altijd tegemoet te komen aan de hulpvragen en de verlangens van iedere cliënt, zijn of haar context en de aanmelder. Het is onze ambitie om voor iedere cliënt en zijn of haar context ertoe te komen dat onze hulp niet langer nodig wordt geacht, noch door henzelf, noch door de samenleving.