TRAININGSCENTRUM KAMERWONEN (T.C.K.) ‘OPSTAP’
  • VZW De Loods Godtschalckstraat 3 8950 Loker-Heuvelland

TCK staat voor Trainingscentrum Kamerwonen. In deze begeleidingsvorm wordt sterk beroep gedaan op een de zelfstandigheid en de verantwoordelijkheidszin van de jongere. Elf jongeren vanaf 16 jaar, die een verleden kennen van verblijf in de jeugdzorg of moeilijkheden kennen op verschillende levensdomeinen (psychosociaal, thuissituatie, financieel, administratief,enz.), kunnen er wonen in studiowoonvorm tot maximaal hun 20ste verjaardag.

De module verblijf in TCK is niet rechtstreeks toegankelijk. De toegangspoort binnen Integrale Jeugdhulpverlening behandelt de hulpvragen van cliënten op basis van een aanvraag-document (A-doc). Aanmelden kan dus enkel via een gemandateerde voorziening (Vertrouwenscentrum Kindermishandeling of Ondersteuningscentrum Jeugdzorg), een Multidisciplinair team (bijv. het CLB), de sociale dienst van de jeugdrechtbank of via iemand die in de jeugdzorg werkt. Meer info hierover kan je terugvinden op de website van het Agentschap Jongerenwelzijn: https://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/ of via een van bovengenoemde organisaties.

 

Meer info over de werking kan je terugvinden in de menubalk links en je kan ons ook steeds bereiken via:

  • Mail: opstap@vzwdeloods.be
  • Telefonisch: 057/35 27 53 (Kamertraining/Cbaw)
  • Telefonisch: 057/44 42 50 (algemeen)

 

Een kort overzicht van de TCK - werking kan je ook in onze afdrukbare folder terugvinden.