Steun vzw De Loods

Als vzw krijgen wij werkingsmiddelen vanuit het Agentschap Opgroeien om te voorzien in de zorgen en noden van de jongeren en de gezinnen die door onze organisatie begeleid en ondersteund worden. Jaarlijks komen wij echter jammer genoeg tot de vaststelling dat onze middelen ontoereikend zijn om volop in te zetten op de vele maatschappelijke tendensen die zich in de directe omgeving van onze jongeren en hun gezinnen voordoen. Veelal dreigen zij dan ook de boot te missen op een aantal vlakken en kunnen ze niet altijd deelnemen aan het reguliere maatschappelijke leven (school, hobby’s, kampen, verenigingen, activiteiten, …). Hierdoor blijven onze jongeren en de Jeugdzorg in het algemeen niet alleen vaak in de marge van de maatschappij gedijen, maar missen zij ook heel wat kansen om zich verder te ontwikkelen als persoon, om zich te integreren in het dagdagelijks maatschappelijk leven, om relaties op te bouwen met anderen buiten de Jeugdzorg, … kansen om hun talenten ten volle te ontplooien.

Omdat wij als organisatie de jeugdzorg net uit de marge van de maatschappij willen halen en ten volle willen inzetten op het creëren van kansen voor onze jongeren en hun gezinnen, zoeken wij dan ook steunfiguren. Particulieren, vrije beroepen, kmo’s, vennootschappen, … die geloven in onze jongeren en onze gezinnen en die hen ook willen ondersteunen om zo maximaal mogelijk deel te nemen aan het maatschappelijk leven en ontplooingskansen te benutten.

Steunfiguur zijn voor onze organisatie en de kinderen en jongeren die wij dagelijks begeleiden kan op verschillende manieren:

-          Als vrijwilliger

-          Met giften in natura 

-          Met financiële giften 

-          Met uw nalatenschap

-          Door online te shoppen met www.trooper.be/deloods

Wordt u één van onze steunfiguren? dan garanderen wij alvast:

-          Onze oprechte dankbaarheid namens de kinderen, hun gezin en de eigen medewerkers

-          Naambekendheid via onze website en sociale media  (mits akkoord van de steunfiguur)

-          Betrokkenheid bij de organisatie en de ontwikkelingen binnen de organisatie

-          Betrokkenheid in het aanwenden van de aangereikte middelen

-          Uitnodiging op belangrijke en/of feestelijke aangelegenheden van onze organisatie

-          Een fiscaal attest vanaf 40 euro