Steun vzw De Loods

Als vzw krijgen wij werkingsmiddelen vanuit het Agentschap Jongerenwelzijn om te voorzien in de zorgen en noden van de jongeren en de gezinnen die door onze organisatie begeleid en ondersteund worden. Ondanks deze financiering komen wij als organisatie echter jaarlijks tot de vaststelling dat onze middelen ontoereikend zijn om ook volop in te zetten op de vele maatschappelijke tendensen die zich in de directe omgeving van onze jongeren en hun gezinnen voordoen. Veelal dreigen onze jongeren en hun gezin dan ook de boot te missen op een aantal vlakken en kunnen ze daardoor ook niet altijd deelnemen aan het reguliere maatschappelijke leven (school, hobby’s, kampen, verenigingen, activiteiten, …). Hierdoor blijven onze jongeren en de Bijzondere Jeugdzorg in het algemeen niet alleen in de marge van de maatschappij gedijen, maar missen zij ook heel wat kansen. Kansen om zich verder te ontwikkelen als persoon, om zich te integreren in het dagdagelijks maatschappelijk leven, om relaties op te bouwen met anderen buiten de Bijzondere Jeugdzorg, … kansen om hun talenten ten volle te ontplooien.

Omdat wij als organisatie de Bijzondere Jeugdzorg net uit de marge van de maatschappij willen halen en ten volle willen inzetten op het creëren van kansen voor onze jongeren en hun gezinnen, zoeken wij dan ook steunfiguren. Particulieren, vrije beroepen, kmo’s, vennootschappen, … die geloven in onze jongeren en hun gezinnen en die hen dan ook financieel willen ondersteunen om zoveel kansen te benutten en zo maximaal mogelijk deel te nemen aan het maatschappelijk leven.

 Vzw De Loods steunen kan op verschillende manieren:

- schenkingen in natura (verzorginsmateriaal, speelgoed, meubelen, kledij, enz.)

- Giften met tegenprestatie (reclame tijdens acties of activiteiten): overschrijven op BE56 0013 7847 5888

- Giften zonder tegenprestatie (fiscaal attesteerbaar): overschrijven op BE95 0014 2917 4758 

Bij iedere gift kan u als steunfiguur ook kiezen voor een specifiek steunpakket om de besteding van de gift zelf mee te bepalen.