Steun vzw De Loods

Als vzw krijgen wij werkingsmiddelen vanuit het Agentschap Opgroeien om te voorzien in de zorgen en noden van de jongeren en de gezinnen die door onze organisatie begeleid en ondersteund worden. Ondanks deze financiering komen wij als organisatie echter jaarlijks tot de vaststelling dat onze middelen ontoereikend zijn om volop in te zetten op de vele maatschappelijke tendensen die zich in de directe omgeving van onze jongeren en hun gezinnen voordoen. Veelal dreigen onze jongeren en hun gezin dan ook de boot te missen op een aantal vlakken en kunnen ze daardoor niet altijd deelnemen aan het reguliere maatschappelijke leven (school, hobby’s, kampen, verenigingen, activiteiten, …). Hierdoor blijven onze jongeren en de Jeugdzorg in het algemeen niet alleen in de marge van de maatschappij gedijen, maar missen zij ook heel wat kansen. Kansen om zich verder te ontwikkelen als persoon, om zich te integreren in het dagdagelijks maatschappelijk leven, om relaties op te bouwen met anderen buiten de Bijzondere Jeugdzorg, … kansen om hun talenten ten volle te ontplooien.

Omdat wij als organisatie de jeugdzorg net uit de marge van de maatschappij willen halen en ten volle willen inzetten op het creëren van kansen voor onze jongeren en hun gezinnen, zoeken wij dan ook steunfiguren. Particulieren, vrije beroepen, kmo’s, vennootschappen, … die geloven in onze jongeren en hun gezinnen en die hen dan ook willen ondersteunen om zoveel kansen te benutten en zo maximaal mogelijk deel te nemen aan het maatschappelijk leven.

Steunfiguur zijn voor onze organisatie en de kinderen en jongeren die wij dagelijks begeleiden kan op verschillende manieren:

-          Als vrijwilliger

-          Door giften in natura (2e hands materiaal in goede staat zoals kledij, babygerief, speelgoed, verzorgingsmateriaal, enz.)

-          Door financiële giften zonder tegenprestatie op BE95 0014 2917 4758 (met fiscaal attest)

-          Door financiële giften met tegenprestatie (reclame tijdens acties) op BE56 0013 7847 5888 (met betaalbewijs)

-          Door vzw De Loods op te nemen in uw nalatenschap            

Omdat wij als organisatie transparantie, duidelijkheid en helderheid hoog in het vaandel dragen, kan u er hierbij ook voor kiezen om een financiële gift te doen met een specifiek doeleind. Op die manier weet u als steunfiguur steeds waartoe uw gift door ons aangewend zal worden. Elk van deze doeleinden heeft daarbij ook steeds een directe of een indirecte impact op de kwaliteit van onze hulpverlening en zorg.

Op het ogenblik zoeken wij onder andere middelen voor:

1.       Zomerkampen met de leefgroep

Eén maal per jaar proberen wij iedere leefgroep van 11 kinderen de kans te geven om op kamp te gaan gedurende 1 week. Dit kost onze organisatie jaarlijks zo’n 3200 euro maar op die manier slagen wij erin om ieder kind, ook zij die niet op weekend naar huis kunnen of te jong zijn voor een alternatief vakantiekamp, toch een beetje vakantie te gunnen.

2.       Ouderkampen

Ieder jaar organiseren wij ook één vakantiekamp voor ongeveer 10 kinderen en hun ouders samen. Een unieke kans voor kwetsbare kinderen en hun ouders om onder begeleiding van onze organisatie toch samen een korte vakantie door te brengen. Hiervoor zoeken wij jaarlijks 1000 euro.

3.       Multimedia

Omdat wij participatie en maatschappelijke integratie van onze kinderen en jongeren uiterst belangrijk vinden, zijn wij als organisatie jaarlijks op zoek naar 2e hands ICT – materiaal en/of een jaarlijkse investering van 3000 euro in tablets, pc’s, laptops, enz. Op die manier proberen wij ervoor te zorgen dat iedere groep van 11 kinderen minimaal over 3 goede computers en 2 goede tablets beschikt.

4.       Spel en vrije tijd

Om onze kinderen en jongeren voldoende te kunnen prikkelen in hun ontwikkeling, maar ook om hun deelname aan de samenleving te bevorderen, zoeken wij als organisatie jaarlijks zo’n 5000 euro om te investeren in hobby’s, vrije tijd en spel – en speelmateriaal.

5.       Vakantiekampen

Omdat wij ieder kind dat bij ons verblijft de kans willen geven om aan minimaal 1 vakantiekamp naar keuze te kunnen deelnemen, zoeken wij jaarlijks 5000 euro aan middelen. Hiermee slagen wij erin meer dit aan meer dan 44 kinderen en jongeren te kunnen aanbieden.

6.       Psycho-educatie

Naast participatie en integratie, trachten wij als organisatie in de jeugdzorg ook steeds te investeren in recent, wetenschappelijk onderbouwd, op maat psycho – educatief materiaal om steeds te kunnen inspelen op de specifieke noden van de kinderen, jongeren en gezinnen die we begeleiden. Hiervoor zoeken we jaarlijks 1000 euro waarmee we voor iedere leefgroep zaken kunnen aankopen als het Babbelspel, Het kwaliteitenspel, voorleesboeken rond specifieke thema’s, enz.

7.       Leefomgeving

Tot slot willen we als organisatie ook een aangename leefomgeving uitbouwen voor de kinderen en jongeren die we begeleiden. Een leefomgeving aangepast aan de noden van de kinderen en de jongeren, maar evengoed een leefomgeving die veiligheid, warmte en comfort uitstraalt, die laagdrempelig is en uitnodigt tot ontmoeting en dialoog. Daarnaast willen we op dit vlak ook een voorbeeldfunctie incorporeren ten aanzien van onze onmiddellijke omgeving. Vanuit die motivatie trachten wij op heden dan ook een nieuwbouwproject te realiseren in Poperinge maar zoeken wij evengoed jaarlijks naar middelen om te investeren in duurzame transportmiddelen (elektrische fietsen, elektrische wagens, enz.)