De doelstellingen van het project We Will Remember Them:

- Participatiekansen en integratiekansen bieden aan de jongeren en hun gezinnen
- Kunst en cultuur toegankelijke en laagdrempelig maken voor gezinnen in de Jeugdzorg
- Kansen creëren om verborgen talenten te ontplooien
- Kansen creëren om unieke ervaringen op te doen
- Armoede bestrijden
- Een positief daglicht werpen op de jongeren en de gezinnen binnen de Jeugdzorg
- Samenwerkingsverbanden realiseren over sectoren en landsgrenzen heen