TCK Opstap: Missie & Visie

Missie

Leren om je leven zelfstandig uit te bouwen. Zelfstandig betekent dat je weet hoe je op je eigen benen kan staan in onze samenleving en op welke wijze je dit kan doen.

 

Visie

We gaan samen met jou en je context op stap. We vertrekken met een aantal basisverwachtingen en met de hulpvragen en de krachten van jou en je context. Dit betekent dat we steeds proberen te vertrekken van  wat nu al goed gaat, van de talenten en de krachten die je al hebt. Met je talenten en je krachten zullen we vervolgens ook proberen tegemoet te komen aan je hulpvragen. Hierbij proberen we ook zoveel mogelijk je context te betrekken, om zo samen met jou een stabiel netwerk te kunnen uitbouwen waarop je kan terugvallen op je weg naar zelfstandigheid. Dit kunnen zowel familie, vrienden als belangrijke anderen zijn zoals een leerkracht of begeleider. Je bepaalt dit tot op zekere hoogte ook zelf samen met je begeleiding.  Zolang je minderjarig bent blijven we echter wel je ouders betrekken in en/of informeren over de begeleiding.