a. Jij als persoon
 
Je kan iets en je betekent iets. Je hebt een aantal persoonlijke sterktes en talenten en we zoeken samen hoe je deze verder kan ontwikkelen en gebruiken om te werken aan je hulpvragen.
 
b.  Jij als context
 
Ook jij als contextfiguur hebt veel te betekenen. Net als de jongere heb je ook sterktes en talenten die je verder kan ontwikkelen. Samen met ons ga je op zoek om die verder te ontplooien om toe te kunnen passen in het traject die we afleggen.
 
c. Vertrouwen en onvoorwaardelijk respect
 
Wederzijds respect tussen de begeleiders, jezelf en je context.
We verwachten ook respect voor de andere kinderen/jongeren die begeleid worden door De Keper.
 
d. Zelfreflectie
 
Durven, leren en kunnen nadenken over jezelf, je context en de weg die je samen aflegt.
 
e. Nieuwe (groei)mogelijkheden
 
Ruimte creëren voor jezelf en je context om te kunnen groeien naar een thuissituatie zonder De Keper. Dit op je eigen tempo en dat van je context.