Snel en eenvoudig geld doneren aan onze organisatie t.v.v. de kinderen en de jongeren?

Klik op deze link, bepaal je bedrag, vul je gegevens in en ondersteun rechtstreeks heel wat kinderen en jongeren in moeilijke leefomstandigheden. Vanaf 40 euro kan er ook een fiscaal attest verkregen worden. 

Omdat wij als organisatie transparantie, duidelijkheid en helderheid hoog in het vaandel dragen, kan u er hierbij ook voor kiezen om een financiële gift te doen met een specifiek doeleind. Op die manier weet u als steunfiguur steeds waartoe uw gift door ons aangewend zal worden. Elk van deze doeleinden heeft daarbij ook steeds een directe of een indirecte impact op de kwaliteit van onze hulpverlening en zorg.

Op het ogenblik zoeken wij onder andere middelen voor:

1. Zomerkampen met de leefgroep

Eén maal per jaar proberen wij iedere leefgroep van 11 kinderen de kans te geven om op kamp te gaan gedurende 1 week. Dit kost onze organisatie jaarlijks zo’n 3200 euro maar op die manier slagen wij erin om ieder kind, ook zij die niet op weekend naar huis kunnen of te jong zijn voor een alternatief vakantiekamp, toch een beetje vakantie te gunnen.

2. Ouderkampen

Ieder jaar organiseren wij ook één vakantiekamp voor ongeveer 10 kinderen en hun ouders samen. Een unieke kans voor kwetsbare kinderen en hun ouders om onder begeleiding van onze organisatie toch samen een korte vakantie door te brengen. Hiervoor zoeken wij jaarlijks 1000 euro.

3. Multimedia

Omdat wij participatie en maatschappelijke integratie van onze kinderen en jongeren uiterst belangrijk vinden, zijn wij als organisatie jaarlijks op zoek naar 2e hands ICT – materiaal en/of een jaarlijkse investering van 3000 euro in tablets, pc’s, laptops, enz. Op die manier proberen wij ervoor te zorgen dat iedere groep van 11 kinderen minimaal over 3 goede computers en 2 goede tablets beschikt.

4. Spel en vrije tijd

Om onze kinderen en jongeren voldoende te kunnen prikkelen in hun ontwikkeling, maar ook om hun deelname aan de samenleving te bevorderen, zoeken wij als organisatie jaarlijks zo’n 5000 euro om te investeren in hobby’s, vrije tijd en spel – en speelmateriaal.

5. Vakantiekampen

Omdat wij ieder kind dat bij ons verblijft de kans willen geven om aan minimaal 1 vakantiekamp naar keuze te kunnen deelnemen, zoeken wij jaarlijks 5000 euro aan middelen. Hiermee slagen wij erin meer dit aan meer dan 44 kinderen en jongeren te kunnen aanbieden.

6. Psycho-educatie

Naast participatie en integratie, trachten wij als organisatie in de jeugdzorg ook steeds te investeren in recent, wetenschappelijk onderbouwd, op maat psycho – educatief materiaal om steeds te kunnen inspelen op de specifieke noden van de kinderen, jongeren en gezinnen die we begeleiden. Hiervoor zoeken we jaarlijks 1000 euro waarmee we voor iedere leefgroep zaken kunnen aankopen als het Babbelspel, Het kwaliteitenspel, voorleesboeken rond specifieke thema’s, enz.

7. Leefomgeving

Tot slot willen we als organisatie ook een aangename leefomgeving uitbouwen voor de kinderen en jongeren die we begeleiden. Een leefomgeving aangepast aan de noden van de kinderen en de jongeren, maar evengoed een leefomgeving die veiligheid, warmte en comfort uitstraalt, die laagdrempelig is en uitnodigt tot ontmoeting en dialoog. Daarnaast willen we op dit vlak ook een voorbeeldfunctie incorporeren ten aanzien van onze onmiddellijke omgeving. Vanuit die motivatie trachten wij op heden dan ook een nieuwbouwproject te realiseren in Poperinge maar zoeken wij evengoed jaarlijks naar middelen om te investeren in duurzame transportmiddelen (elektrische fietsen, elektrische wagens, enz.)