Doorheen de volledige vier jaar van het project We Will Remember Them werken we met tal van externe partnerorganisaties samen voor zowel de organisatie van activiteiten als voor de financiële ondersteuning. Bij deze maken wij dan ook graag van de gelegenheid gebruik om al deze organisaties en de mensen die betrokken zijn met deze organisaties te bedanken voor hun bijdrage en ondersteuning. Bedankt!

Onze sponsoren:
- Rotary Groeninghe Kortrijk
- Provinciaal Militair Commando West-Vlaanderen

Onze Partners:
- Rhizo School Voor Mens & Samenleving
- Radio Quindo
- Vzw Zit-In
- Academie Ieper
- In Flanders Fields Museum
- Last Post Association