Gezien de zeer specifieke inhoud van het project, de grote schaal van het project en de directe impact die het project kan en zal hebben op de dagelijkse praktijk zowel voor de hulpvrager als voor de hulpverlener, beogen we ook steeds een ruime samenwerking met een aantal externe partners. Volgende partners komen hierbij alvast in aanmerking omwille van hun ervaringen en expertise in moderne multimedia en de toepassing ervan binnen de jeugdzorg:

De Korf vzw

(Organisatie binnen de jeugdzorg te Kortrijk met ervaring en expertise inzake multimediagebruik binnen de jeugdzorg)

- Radio Quindo

(multimedialabo te Kortrijk die een platform aanbieden voor experiment en vorming op maat van jongeren)

Mediaraven

(Organisatie die vorming en opleiding voorziet op maat van hulpvragers en hulpverleners)

Westonline

(Organisatie die vorming en opleiding voorziet op maat van hulpvragers en hulpverleners)

Mediawijs

(Organisatie die vorming en opleiding voorziet op maat van hulpvragers en hulpverleners)

Childfocus (clicksafe)

(organisatie die ijvert voor de veiligheid van kinderen door middel van preventie en vorming ook voor wat betreft het online platform waar kinderen en jongeren zich dagelijks op begeven)

Politie arro Ieper

(Veilig online campagne die rondgaat in scholen met mogelijks een aanbod voor de jeugdzorg)

Cvo westhoek-westkust

(Organisatie uit het volwassenonderwijs die specifieke vorming voorziet voor volwassenen inzake het gebruik en het hanteren van moderne multidmedia)

Online dagboeken

(specifieke software ontwikkeld door onder andere I-minds, K.U.Leuven en Artevelde Hogeschool voor het opvolgen en bevragen van onder andere psychosociale moeilijkheden bij kinderen en jongeren)