Mijn rechten in vzw De Loods

Voor meer info en uitleg over je rechten in vzw De Loods verwijzen wij naar het Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de Jeugdhulp (zie http://wvg.vlaanderen.be/rechtspositie/). Dit decreet zorgt ervoor dat iedere minderjarige en meerderjarige een evenwaardige partner is binnen de hulpverlening die wij aanbieden. Ook de ouders blijven steeds hun rechten en plichten behouden. Dit valt onder het ouderlijk gezag.

Het decreet zegt dat je recht hebt op:

  • Instemming met hulp
  • Hulp
  • Een dossier
  • Bijstand
  • Respect voor het gezinsleven
  • Duidelijke informatie
  • Inspraak en participatie
  • Om klacht in te dienen
  • Privacy
Dit wordt zal ook nog eens uitgelegd worden in een aantal brochures die jullie (zowel jongeren als ouders en belangrijke derden) meekrijgen tjidens ons kennismakingsgesprek (voor meer info zie ook Hoe Aanmelden?):