Vakantiegezin worden: visie

VZW de Loods steunt op een fundamentele gelijkwaardigheid van mensen. Dit leidt ertoe dat elke jongere benaderd dient te worden met respect, liefdevolle aandacht en zorg, ongeacht zijn/haar levensovertuiging of sociale afkomst en/of die van de ouders.

Samenwerken met vakantiegezinnen heeft als doel om jongeren die niet naar huis kunnen de kans te bieden om te genieten van warmte en genegenheid van een gezin. Deze bezoeken zijn er om jongere te laten genieten van individuele aandacht en hen kennis te laten maken met het leven in een doorsnee gezin. Vzw de Loods werkt enkel samen met een vakantiegezin voor jongeren die niet bij hun ouders kunnen verblijven.

De voorziening vertrekt vanuit een eerlijke en open houding en wil dit doortrekken in de samenwerking met vakantiegezinnen. Zo verwacht de voorziening om op de hoogte gebracht te worden van veranderingen of problemen die ook invloed kunnen hebben op de leefsituatie van de jongere.  De voorziening gaat met zorg en respect om met vertrouwelijke informatie en verwacht dat het vakantiegezin geen mededelingen doet over de situatie van de jongere in de pers of media, zelfs niet na afloop van de plaatsing.

Elke minderjarige heeft een aantal omschreven rechten (cfr. Decreet Rechtspositie van de minderjarige in de jeugdhulp 07/05/04). Van vakantiegezinnen verwachten wij bijgevolg:

  • Respect hebben voor de jongere met zijn mogelijkheden en beperkingen
  • Een open en opbouwende houding aannemen t.a.v. ouders
  • Respect hebben voor recht op inspraak en informatie van de jongere
  • Respect opbrengen voor de privacy van de jongere
  • Respect opbrengen voor loyaliteit t.a.v. ouders van de jongere

Contact tussen ouders en vakantiegezin kan en mag, maar dit met medeweten van vzw de Loods.

Bezoeken aan een vakantiegezin zijn van tijdelijke aard. Wanneer één van de betrokken partijen de verdere samenwerking niet haalbaar meer ziet, wordt deze stop gezet. De samenwerking kan ook stop gezet worden wanneer een jongere meer de mogelijk krijgt om het weekend en/of verlofdagen bij ouders te verblijven.