Wat verwachten wij van jou?

a. Begeleiding willen

We verwachten dat je een minimale bereidheid toont om begeleiding te krijgen bij het toewerken naar autonomie. We hechten hier veel belang aan, want we kunnen pas helpen als jij ook hulp wil en dit ook als hulp ervaart.

b. Motivatie

Motivatie betekent voor ons dat:

  • Het je eigen vraag is om naar autonomie toe te willen werken met begeleiding.
  • Het een positieve keuze is en niet zozeer uit omdat het niet lukt binnen een andere vorm van hulpverlening (bijvoorbeeld. Omdat het niet zou lukken in de leefgroep of op kamertraining).

c. Basisverantwoordelijkheid

We verwachten ook dat je een minimum aan verantwoordelijkheid kan opnemen en tonen. Heel concreet betekent dit:

  • Zich aan gemaakte afspraken kunnen houden.
  • Initiatief tonen om bepaalde stappen te zetten binnen je begeleiding