Als sluitstuk van het vierjarig project We Will Remember Them organiseren we samen met de jongeren die hebben deelgenomen een jongerencongres. Dit zal doorgaan op donderdag 17 mei 2018. De locatie is echter nog niet gekend. Tijdens dit jongerencongres zal het woord vooral aan de jongeren zelf zijn. Zij zullen namelijk de kans krijgen om al hun ervaringen en verwezelijking te delen op hun manier met hun familie, vrienden maar ook met de begeleiders en met het ruime publiek.