De rechten van de vertrouwenspersoon (VP) zijn:     

  • De VP oefent zijn/haar functie volledig autonoom uit
  • De VP hangt functioneel af van de interne dienst en heeft toegang tot de persoon, belast met het dagelijks beheer
  • De VP mag geen nadeel ondervinden van zijn/haar functie
  • De VP beschikt over de nodige tijd en een passend lokaal
  • De werkgever verschaft hem/haar de pertinente informatie voor het invullen van de opdracht          
  • De VP mag een beroep doen op de Preventieadviseur Psychosociale Aspecten (PAPS)