De eindejaarsperiode nadert opnieuw snel en het is hoog tijd om onze jaarlijkse wijnactie ten voordele van de kinderen en jongeren opnieuw te lanceren.

De nieuwe folder kan je hier terugvinden.

Bestellen kan via info@vzwdeloods.be of door de folder ingevuld binnen te brengen in ons secretariaat.

Overschrijven mag op het rekeningnummer BE56 0013 7847 5888.

De  opbrengst van de wijnactie wordt naar goede gewoonte integraal besteed aan de kampen, de activiteiten en de hobby's van de kinderen en de jongeren die in onze organisatie verblijven.