Met de verkiezingen achter de rug en de verkiezingen van 2019 reeds in het vooruitzicht, zullen er heel wat overwinningen gevierd worden en ontgoochelingen doorgespoeld. En nu ook de eindejaarsperiode schoorvoetend nadert, is het hoog tijd om onze jaarlijkse wijnactie ten voordele van de kinderen en jongeren opnieuw te lanceren.

De nieuwe folder kan je hier terugvinden.

Bestellen kan via info@vzwdeloods.be of door de folder ingevuld binnen te brengen in ons secretariaat.

Overschrijven mag op het rekeningnummer BE56 0013 7847 5888.

De  opbrengst van de wijnactie wordt naar goede gewoonte integraal besteed aan de kampen, de activiteiten en de hobby's van de kinderen en de jongeren die in onze organisatie verblijven.